Rent utan vatten och kemikalier

Torrisblästring med OCO metoden™ för särskilt höga krav

Många utrustningar är svåra att rengöra antingen beroende på konstruktion, funktion, material eller hur berörda ytor är placerade. Vid torrisblästring med OCO metoden™ används specialanpassad utrustning
i kombination med särskilt utbildad personal. Det medger skonsam borttagning av besvärliga ytbeläggningar utan skador på underliggande material och utan negativ miljöpåverkan. Det möjliggör också i många fall rengöring utan kostnader för nedmontering och driftsstopp. Dessa kvaliteter gör OCO metoden™ till en unik och överlägsen tjänst inom ytrengöring.

För mer information om OCO metoden™ vänligen titta på filmen nedan. Filmen är i huvudsak inspelad under ett uppdrag i Malmö.